משתדרגים

משתדרגים

החלו עבודות להטמנת קווי חשמל תת קרקעיים ברובע ו'