בית ישראלי באשדוד הצעירים חוזרים הביתה

בית ישראלי באשדוד הצעירים חוזרים הביתה

הסכם הגג באשדוד יאפשר כאן
חיי קהילה ושייכות ויתן סיכוי לדיור
לצעירים …