תשתיות

הפרדה מפלסית – שיקוע שד' בן גוריון

גשר לסקוב