סטאטוס

ממתין להחלטה על המשך התקדמות הפרויקט
סטאטוס: ממתין להחלטה על המשך התקדמות הפרויקט

בית בחלוצים

מיקום: קרית חלוצים

מספר יחידות דיור: 7500 יח"ד

פרויקט שהוא בית למגורים, לתעסוקה ולאיכות חיים

ברובע החדש הממוקם בצפון מזרח אשדוד  מתוכננות להיבנות כ-7,500 יחידות דיור

בתמהיל מגוון במבנים בני 10-8 קומות ומגדלים בני 28-15 קומות בשולי השכונה.

דיירי בית בקריית חלוצים ייהנו משטחי מסחר משרדים ותעסוקה, ממבני ציבור ופארקים

ומגישה נוחה. השכונה מתוחמת בין רחוב בני ברית ונחל לכיש

תכנון השכונה מתייחס בצורה מיטבית להיבטי הנוף והשימושים הפונקציונליים

תוך התחשבות בהיבטי התכנון ארוך הטווח של העיר אשדוד.

מיקום השכונה מאפשר נגישות נוחה מתוך העיר ומחוץ לעיר בתחבורה ציבורית.

פיתוח נחל לכיש יאפשר הרחבה של שטחי פיתוח נרחבים לתרבות הפנאי וקרבה

אל מקומות בילוי וספורט לאורך גדות הנחל שיפותחו ויאפשרו תרבות פנאי נרחבת.

קרדיט הדמיה: פרחי צפריר אדריכלים

תכנון הפרוייקט

תוכניות

הדמיות