סטאטוס

החלופה העקרונית אושרה בוועדה המחוזית
סטאטוס: החלופה העקרונית אושרה בוועדה המחוזית

בית ליד הדיונה

מיקום: רובע י"ד/ט"ז

מספר יחידות דיור: כ - 7,500 יח"ד

שמירה על ערכי הטבע וההגנה על הסביבה היא חלק בלתי נפרד מהחזון של מנהלת הסכם הגג באשדוד.

פרויקט בית ליד הדיונה מתחשב בשימור "הטבעת הירוקה" המכילה את הנכסים הטבעיים של העיר

ובחיבור הנכסים הללו לרצועת החוף, לפארקים ולגנים הציבוריים.

בית ליד הדיונה כולל הקמת מקבץ רובעים בהיקף הדרומי של העיר, ויכללו כ – 8,100 יחידות דיור

בבינוי מגדלי ומרקמי ועוד כ – 55,000 מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה מעורבי שימושים,

מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים.

התכנון והפיתוח המתאפיין ביצירת רצועה היקפית של שטחים פתוחים הקושרת בין האזורים.

המבונים לאזורים הנופיים.

קרדיט הדמיה: גוטמן-אסיף

תכנון הפרוייקט

מנעד

תוכניות

הדמיות