על הפרוייקט

המנהרה שתשנה את פני השדרה הארוכה ביותר בעיר ההפרדה המפלסית באמצעות מנהרה בשדרות בן גוריון, תאפשר מעבר תחת רחוב בני ברית וזרימת תנועה נוחה וללא הפרעה תחבורתית או חזותית, תפחית את פקקי התנועה בציר זה לצד פיתוח נופי המתחשב בסביבה לרבות שבילי אופניים, כחלק מעידוד הקיימות בעיר .

השפה האדריכלית בפרויקט זה מבוססת על שלושה אלמנטים בעלי ביטוי אלכסוני שיפוע הרמפות, עמודי המעבר והשקעים שבקירות התומכים.

תכנית זו נועדה להתאמת התשתיות העירוניות ושדרוגן לקראת הצמיחה הדמוגרפית וקליטת תושבים חדשים בפרויקטים השונים.

תכנון הפרוייקט

תוכניות

הדמיות