בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים. במסגרת תפקידה אחראית על יחידת המבדק בהסכם הגג  ובקרת חשבונות.